Meragukan kepakaran Syaikh Al-Albani

Yang merendahkan kepakaran Syaikh Albani dalam takhrij hadis, ada dua kemungkinan sebab :

– dia tidak tahu ilmu takhrij

– atau dia tidak mengenal Syaikh Albani.

Kesimpulannya : dia sedang menampakkan kebodohan.

Semoga Allah merahmati Syaikh Albani.

 

Ditulis oleh Ustadz Ahmad Anshori

Diterbitkan pada 27 September 2021

Link : https://www.facebook.com/Ahmad-Anshori