Maut Pasti Menjemput

Suatu hari Abul Atahiyah sang pujangga masuk kepada Khalifah Harun Ar Rasyid, lalu sang Khalifah meminta nasehat berupa bait-bait syair..
Abul Atahiyah berkata:

لَا تأمن الْمَوْت فِي طرف وَلَا نفس … وَإِن تسترت بالحجاب والحرس)
(وَاعْلَم بِأَن سِهَام الْمَوْت قاصدة … لكل مدرع منا ومترس)
(مَا بَال دينك ترْضى أَن تدنسه … وثوبك الدَّهْر مغسول من الدنس)
(ترجو النجَاة وَلم تسلك مسالكها … إِن السَّفِينَة لَا تجْرِي على اليبس

Engkau tidak aman dari kematian
Walaupun berlindung di balik hijab
Panah kematian pastilah datang
Kepada semua yang memakai perisai
Akankah engkau ridla mengotori agamamu
Sementara bajumu senantiasa dibersihkan
Kamu berharap keselamatan
Tapi tak mau menempuh jalannya
Sesungguhnya kapal itu tak mungkin berlayar di atas daratan
(Bustanul Wa’idzin 1/282 karya ibnul Jauzi)

 

Ditulis oleh,
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc. حفظه الله تعالى

Diterbitkan Senin, 16 Desember 2019

Link: https://www.facebook.com/UBCintaSunnah?__tn__={e404e6bfafbb4627a451daa53922f3860aceef259272628fb2e86d7b499f7fda}2Cd-]-h-R&eid=

ARBtSDOK5JK1xDMZoVmhPWAH5vy9O7YOIFk17gnoLhfb8_

5TczzxSHD_MBFxn3C8o5Zgoj8YKj6UMCJD&_rdc=1&_rdr

Topics: