Keutamaan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

Silakan dijawab:

Keutamaan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq sangatlah Banyak, namun ada satu keutamaannya sebagai khalifah yang jarang dianggap sebagai keutamaan, hanya sekedar diceritakan saja, apa itu?

Bukan menumpas nabi palsu
Bukan membasmi kaum murtad
Bukan membereskan orang yang ingkat zakat
Bukan meneruskan pasukan usamah
Bukan juga masalah warisan tanah fadak nabi

Bukan itu semua, lalu yang mana?
Ingat!!!! peran sebagai khalifah bukan pribadi.

Radhiyallahu ‘anhu.

Ustadz Fadlan Fahamsyah, Lc., M.HI

13  Oktober 2020

Link : https://www.facebook.com/fadlan.fahamsyah/posts/1798199863668620